Organizing Committees of the Conference


Scientific Organizing Committee

 • L. M. Zelenyi - Chairman of the SOC
 • A.A. Petrukovich - Deputy. chair of the SOC
 • D.R. Shklyar - Deputy. chair of the SOC
 • P.A. Bespalov
 • V.M.Bogod
 • T.M. Burinskaya
 • A.G. Demekhov
 • M.G. Deminov
 • Yu.I. Yermolaev
 • V.V. Kalegaev
 • V.V. Mogilevsky
 • V.N. Obridko
 • A.V. Stepanov
 • E.E. Titova
 • V.V. Fomichev
 • A.G. Frank
 • O.K. Cheremnykh
 • A.G. Yakhnin


Local Organizing Committee

 • D.R. Shklyar - Chairman of the LOC
 • Yu. I. Yermolaev - Deputy chairman of the LOC,
 • A. A. Petrukovich - Deputy chairman of the LOC,
 • N.L. Borodkova - Secretary of the LOC, tel. 7 (495) 333-13-88
 • T.V. Alexandrova
 • E.A. Antonenko
 • M.N. Boyarsky
 • V.V. Vovchenko
 • M.A. Evdokimova
 • E.O. Korableva
 • L.I. Masuk
 • T.V. Romantsova
 • D.V. Chugunin
 • M.M. Shevelev

E-mail address of the organizing committees: plasma2018@cosmos.ru